Angrefrist er 14 dager. Du kan angre på ditt kjøp uansett grunn.

Benytter du deg av angreretten må varen sendes med sporing og forsikring.

Retur og eventuelle tap dekkes ikke av oss men av kjøper.

Kjøpet refunderes etter att vi har mottatt varen.


Du kan angre på ett kjøp før levering. Vi kan da kreve erstatning for tap

Som følger av bestillngen.


Du har også mulighet til å reklamere dersom det er mangler ved varen.

Klagen må komme innen rimelig tid.


Ved heving av kjøpet må det være vesentlige feil eller mangler som det ikke er

opplyst om på butikksiden.